Over

ons

De wereld verandert. De Bijbel als het Woord van God krijgt steeds minder gezag. Midden in de turbulentie is Erdee Media Groep (EMG) actief om de Bijbelse boodschap te laten horen. Het is haar missie om als een gezaghebbend mediabedrijf de Bijbelse, reformatorische beginselen in de samenleving uit te dragen om daarmee Gods eer en het heil van de naaste te bevorderen.

Verantwoorde nieuws- en informatievoorziening

EMG biedt vanuit de missie op een betrokken en vernieuwende wijze een verantwoorde nieuws- en informatievoorziening voor christenen en niet-christenen. Zij stimuleert de discussie met de samenleving en de interactie tussen de verschillende delen van de doelgroep. Ze biedt ook een platform voor meningsvorming, waarbij ze graag een gidsfunctie vervult.

EMG geeft achtergronden bij het nieuws en levert verdiepende en verrijkende informatie. Ze helpt bij het vormen van een mening en laat duidelijk weten waar ze zelf staat. Via diverse mediakanalen biedt ze een origineel, inspirerend, helder en hoopgevend geluid. Ze doet dat met overtuiging, bewogen met de naaste en betrokken bij alles wat er in kerk en wereld gebeurt.

Identiteit

Erdee Media Groep is een bedrijvengroep met een reformatorische identiteit. Dit betekent dat zij bij het ondernemen de Bijbel, Gods Woord, als richtsnoer heeft.

Het woord “reformatorisch” verwijst naar een belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis: de Reformatie in de 16e en 17e eeuw. In deze tijd ontstonden door het werk van kerkhervormers als Luther en Calvijn protestantse/reformatorische kerken.

De kern van de EMG-identiteit ligt in het geloof in God, Die Zich als Vader, Zoon en Heilige Geest bekendmaakt in de Bijbel. De inhoud is samengevat in de drie belijdenissen van de Vroege Kerk en de Drie Formulieren van Enigheid.

Enkele kernpunten daarin zijn:

  1. God is de Schepper van hemel en aarde.
  2. De mens heeft zich van Hem afgekeerd, maar kan door het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus, bij Hem terugkeren.
  3. De mens wordt opgeroepen om God en zijn naaste lief te hebben.


Positionering

Op basis van de oude, maar nog steeds actuele identiteit ontwikkelt Erdee Media Groep producten en diensten die passen bij de 21e eeuw en die aansluiten bij de wensen van lezers.

Kernwaarden daarbij zijn: verkennen, verbinden en versterken.

Erdee Media Groep verbindt
We zijn betrokken, menselijk en gidsend. We slaan bruggen en brengen mensen met elkaar in gesprek. We stimuleren de discussie vanuit onze christelijke overtuiging.

Erdee Media Groep versterkt
We zijn zelfbewust, relevant en kritisch. We verhelderen, bieden handvatten en laten een reformatorisch geluid horen.

Erdee Media Groep verkent
We zijn moedig en journalistiek objectief. We brengen meerdere perspectieven in beeld en gebruiken nieuwe kanalen om optimaal aan te sluiten bij de doelgroep.

Dit leidt tot een eigentijds mediabedrijf dat zich blijft ontwikkelen om de missie en visie vorm te geven.


Jaarverslag 2023

Ieder jaar doet Erdee Media Groep verslag van de activiteiten die in de voorbije maanden zijn uitgevoerd. Daarbij is er vooral aandacht voor de ontwikkelingen op de strategische lijnen. Lees de onderstaande verslagen voor meer informatie.

Organogram

Bij Erdee Media Groep werken ongeveer 200 personeelsleden. Ze zijn verdeeld over circa zestien afdelingen, waarbij commercie en redactie strikt van elkaar gescheiden zijn. Alle activiteiten zijn zoveel mogelijk gebundeld. Dat maakt het mogelijk om nieuwe initiatieven in de bestaande structuur in te voegen.

Bedrijfsbezoek

Benieuwd naar de Erdee Media Groep? Breng haar dan een bezoek. Het is mogelijk om een dagdeel of een hele dag langs te komen. Vragen of opgeven? Stuur een e-mail naar Bineke van Doleweerd, bvdoleweerd@erdee.nl.

Voor scholen is er RDxperience. Met RDxperience ontdekken jongeren middels een actief bewustwordingsprogramma wat de waarde is christelijke journalistiek en gaan op een uitdagende manier aan de slag met nieuwswijsheid. Kijk op RDxperience voor meer informatie en aanmelden.