Kerktijden

Kerktijden-header-pagina

Actuele informatie rondom kerk-zijn

Kerktijden.nl is de naam van een EMG-site met actuele informatie over kerkgebouwen, kerkelijke gemeenten, kerkdiensten en predikanten. Via de zoekfunctie is snel te vinden waar een bepaald kerkgebouw staat of wie de predikant van een gemeente is. Een wereldkaart toont waar Nederlandstalige diensten in het buitenland plaatsvinden. Geïnteresseerd in het beroepingswerk van een gemeente of in de afscheids- of intrededienst van een dominee? Kerktijden.nl geeft ook antwoord op dat soort vragen.

Ontstaansgeschiedenis

Kerktijden.nl bestaat sinds 2013. De website is gebouwd om scriba’s en preekregelaars te ontzorgen, zodat zij alle preekbeurten kunnen invoeren via kerktijden.nl. Via een eigen inlogscherm kunnen zij alle diensten invoeren en bekijken of een voorganger ‘vrij’ is of al ‘bezet’. Voor hen is ook zichtbaar of een voorganger bij enkele beurten daadwerkelijk bij hen op tijd kan zijn om voor te gaan. De scriba/preekregelaar heeft de mogelijkheid om enkel eigen voorgangers uit eigen kerkgenootschap te selecteren, maar ook kunnen zij voor (bepaalde) diensten voorgangers selecteren uit andere kerkgenootschappen. Het Reformatorisch Dagblad en kerkelijke bureaus maken gebruik van de ingevoerde data en nemen data af voor de (wekelijkse) overzichten voor hun eigen kerkgenootschap of breder, hetzij in papieren uitgave of digitaal. Hiervoor is voor hen een specifiek gewenste ontsluiting gebouwd.

Ontwikkeling

In 2014 is de website uitgebreid met de mogelijkheid, dat preekregelaars beroepingsnieuws door kunnen geven. Dit heeft ertoe geleid dat beroepingsnieuws sneller en op een betrouwbaarder manier gemeld kan worden en gepubliceerd op de site.


In 2015 zijn de buitenlandse kerkdiensten toegevoegd aan kerktijden.nl. Het gaat dan omNederlandstalige kerkdiensten in het buitenland.
Plaatselijke gemeenten kunnen via een aangeboden widget de ingevoerde diensten naar hun eigen kerkwebsite te halen. Ook gemeenteleden kunnen alle diensten in hun eigen agenda opnemen. Deze mogelijkheden zijn te vinden op de eigen gemeentepagina.
Op de eigen gemeentepagina heeft de scriba/preekregelaar de mogelijkheid om informatie over de plaatselijke gemeente op te nemen. Bijvoorbeeld voorzieningen in/rond de kerk en een stukje geschiedenis over de kerk. Helemaal onderaan kunnen foto’s van de kerk worden getoond. Op deze wijze kan een bezoeker/vakantieganger hier kennis van nemen.
In januari 2020 is er een marktonderzoek geweest onder lezers en preekregelaars. Dit met groot respons. Nieuwe behoeften zijn in kaart gebracht en als nieuwe ontwikkelpunten toegevoegd voor de nieuwbouw.
In april 2021 is de site geheel vernieuwd en heeft ook een nieuw uiterlijk gekregen.

Informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en voorgangers

Adverteren

Adverteren bij Erdee Media Groep. Print, digitaal, evenement of crossmediaal.

Zoeken in Kerktijden.nl

Vind informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en voorgangers