Erdee Media

Groep

EMG-header-pagina

Erdee Media Groep is een missiegedreven en eigentijds mediaplatform. Via diverse mediakanalen bieden we, vanuit Bijbelse principes, een origineel, inspirerend, helder en hoopgevend geluid.

Over ons

Een bedrijf met een missie en een woord voor de wereld. Met overtuiging.

Erdee Distributie

Wilt u uw blad kwalitatief en snel verspreid hebben? Dat kan met Erdee Distributie! Waarom zou u dat overwegen? Er zijn twee grote voordelen: de lage kosten én de betrouwbare verspreiding door bezorgers uit de doelgroep. Een bijkomend voordeel is de snelheid: u levert het dinsdag aan en op donderdag valt uw blad al bij de lezers op de mat.

De voordelen samengevat:

  • Besparen op portokosten
  • Korte doorlooptijd
  • Kwaliteit van verzending

Kies ook voor Erdee Distributie!

Slechts enkele criteria zijn van belang:

  • Uw blad heeft een minimale oplage van 500 stuks
  • De identiteit van het blad past bij die van EMG
  • Uw blad verschijnt minimaal 3 keer per jaar

Neem voor meer informatie contact op met:
Dhr. M.H.P. Roos
055-5390474
mroos@erdee.nl

De start

De logistieke afdeling van Erdee Media Groep bezorgde tot 2013 alleen de eigen bladen, zoals het RD en Terdege. Vanwege de stijgende prijzen bij de diverse postaanbieders zijn zij in 2013 samen gaan werken met Verloop Drukkerij uit Alblasserdam. Erdee Media Groep bracht een logistieke organisatie en een prima bezorgapparaat in, Verloop Drukkerij kennis en kunde op het gebied van afwerken en verzendklaar maken van periodieken. Op 1 september 2013 was het nieuwe merk, Erdee Distributie, een feit!

Besparen

In een periode waarin de postmarkt volop in beweging is, zorgt Erdee Distributie voor een betrouwbare verzending en scherpe portotarieven. Verloop drukkerij selecteert per adres de juiste bladen en voegt deze samen in een geseald pakketje, dat de EMG-bezorgers vervolgens bij de abonnees afleveren. Door samen te sealen worden alle afzonderlijke sealfolies bespaard. Zo levert Erdee Distributie een bijdrage aan het verminderen van de milieubelasting! Inmiddels hebben ruim 25 deelnemers (titels/uitgevers/periodieken) de weg naar Erdee Distributie gevonden. Zo worden er jaarlijks al meer dan 3.000.000 periodieken verspreid door Erdee Distributie.

Communicatietraining in crisissituaties

"Journalisten zijn lastig volk. Die persmuskieten kun je maar beter op een afstand houden." Zeker als er problemen zijn, hebben woordvoerders van bedrijven, scholen en kerken al snel de neiging om de kaken stijf op elkaar te houden.Maar is dat verstandig?

Nee. Juist door goed in te spelen op de vragen van journalisten, door duidelijk je eigen verhaal neer te zetten, in begrijpelijk Nederlands, is het vaak mogelijk om op een positieve manier aandacht te krijgen. Door beter te begrijpen hoe (moderne) media in elkaar zitten en hoe journalisten te werk gaan, kunt u zo'n bedreiging ombuigen naar een kans. Een proactieve opstelling en een open en vriendelijke houding voorkomt reputatieschade en draagt bij aan een eerlijke weergave van uw boodschap.

Erdee Media Training geeft (potentiële) woordvoerders van bedrijven en instellingen trainingen in het omgaan met de pers. In 2010 en 2011 zijn, onder andere in samenwerking met de VGS, trainingen gegeven voor directies en besturen van scholen en voor kerkenraden. Meer dan honderd cursisten hebben deze training meegemaakt en de gemiddelde beoordeling ligt ruim boven de 8.

De eendaagse training (groepsgrootte maximaal zestien personen) gebeurt door ervaren journalisten. De ochtend is gevuld met een theoriedeel, waarin woordvoerders gewezen wordt op hun rechten en plichten en op de kneepjes van het journalistieke stiel. Daarna oefenen de cursisten in het schrijven van een persbericht en het houden van een persconferentie. De middag bestaat uit videotrainingen (in kleinere groepen) waarbij elke woordvoerder kritisch ondervraagd wordt over een vooraf toegezonden casus.

Erdee Media Training geeft ook trainingen voor gevorderden, aan groepen van maximaal vier personen, eveneens in samenwerking met de VGS.

Contact: mediatraining@erdee.nl