Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Streven naar de kern

Erdee Media Groep profileert zich als een extern gerichte organisatie die zowel voor de eigen achterban als voor anderen kwalitatief goede producten wil ontwikkelen. Bij deze activiteiten staan voor de ruim 200 medewerkers vier kernwaarden centraal.

Identiteit

Erdee Media Groep is een bedrijvengroep met een reformatorische identiteit. Dit betekent dat zij bij het ondernemen de Bijbel, Gods Woord, als richtsnoer erkent en hanteert. Het woord ’reformatorisch’ wijst naar een beslissende periode in de Nederlandse geschiedenis: De Reformatie. In deze tijd ontstonden door het werk van kerkhervormers als Luther en Calvijn protestantse kerken die tegenhangers waren van de rooms-katholieke kerk.

Het wezen van onze identiteit ligt in het geloof in de drie-enige God, Die zich als Vader, Zoon en Heilige Geest heeft geopenbaard in de Bijbel. De inhoud van deze openbaring is samengevat in de drie belijdenissen van de Vroege Kerk en de Drie Formulieren van Enigheid. Op basis van deze eeuwenoude, maar nog steeds actuele, identiteit ontwikkelt Erdee Media Groep media die passen bij de 21e eeuw en aansluiten bij de wensen van lezers.

Betrokkenheid

De medewerkers van Erdee Media Groep leveren een kwalitatief hoogwaardig product af, ongeacht of het de krant, het tijdschrift, een boek, een website of een beursactiviteit betreft. Om dit kwaliteitsniveau te behalen, stellen zij zich professioneel op, zijn gericht op resultaat en nemen de vereiste zorgvuldigheid in acht. Zij zijn zich bewust van de indringende betekenis die informatie heeft in de 21e eeuw. Een eeuw waarin de maatschappij verandert en  Erdee Media Groep ook. Bij het inspelen op de maatschappelijke veranderingen willen de medewerkers beslist niet tornen aan de reformatorische beginselen!

Professionaliteit

Medewerkers van Erdee Media Groep zijn niet zomaar werknemers die hun dagelijkse werkzaamheden met inzet uitvoeren. Hun werkhouding gaat een stap verder. Elke medewerker weet zich intens betrokken bij de doelstelling van Erdee Media Groep: het verspreiden van het reformatorische gedachtegoed. De medewerkers doen dit met het oog op hun primaire lezers- en publieksgroep: de gereformeerde gezindte in Nederland. Daarnaast hebben ze een open oog voor de wereld om hen heen. Een wereld die snel verandert en vraagt om eigentijdse informatievoorziening.

Mensgerichtheid

Ondanks alle technologische vooruitgang blijft het ontwikkelen van media mensenwerk. Erdee Media Groep is als organisatie daarom sterk mensgericht. Zij hecht grote waarde aan collegialiteit, respect en openheid naar elkaar. Alleen met samenwerken wordt een professionele, inspirerende werkomgeving gecreëerd, die leidt tot kwaliteitsmedia. Als organisatie investeert Erdee Media Groep veel tijd, geld en energie in de opleiding en begeleiding van medewerkers. Doel is dat medewerkers niet alleen optimaal bijdragen aan de mediaproducten, maar ook zichzelf verder ontwikkelen in kennis en vaardigheden.