Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Bewogen en betrokken

Middenin een turbulente wereld waar de Bijbel als het Woord van God steeds minder gezag lijkt te hebben, willen we juist actief zijn om dé Boodschap te laten horen en nieuws en informatie te leveren zodat u zich een reëel beeld van de werkelijkheid kunt vormen. Om u te helpen in het vormen van uw mening over wat in de samenleving om ons heen gebeurt.
Dat hebben we verwoord in onze visie en missie:

Visie

Erdee Media Groep wil een gezaghebbend mediabedrijf zijn dat de Bijbelse, reformatorische beginselen in de samenleving uitdraagt, om zo Gods eer en het heil van de naaste te bevorderen.

Missie

Erdee Media Groep biedt vanuit deze visie, op bewogen, betrokken en vernieuwende wijze, een verantwoorde nieuws- en informatievoorziening voor christenen en niet-christenen. Zij stimuleert de apologetische discussie met de samenleving en de interactie tussen de verschillende delen van de doelgroep en biedt een platform voor meningsvorming, waarbij Erdee Media Groep een gids-functie vervult.

Een toelichting op sommige woorden

Onze media zijn gezaghebbend omdat wij betrouwbare, verifieerbare nieuwsfeiten en informatie brengen, terwijl bij de selectie, ordening en duiding Bijbel en Belijdenis het uitgangspunt vormen.
Onze uitstraling is bewogen en betrokken. Onze media zijn niet slechts een kil doorgeefluik van het nieuws; dat wordt zichtbaar doordat ze worden gemaakt door mensen met een hart, bewogen met de naaste en betrokken met wat in kerk en wereld gebeurt.
Onze media bieden verantwoorde informatievoorziening die een reëel beeld van de werkelijkheid geeft. Al onze activiteiten vinden plaats binnen de kaders van Bijbel en Belijdenis en passen bij een reformatorische levensstijl.