Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Maximaal bereik

De visie en missie van Erdee Media Groep liggen ten grondslag aan alle activiteiten die ontplooid worden en de producten die in de markt gezet worden. De duidelijkheid die daardoor ontstaat maakt het mogelijk om ook een heldere strategie te hanteren.

Allereerst wil Erdee Media Groep herkenbaar zijn, met gezaghebbende media die verantwoorde informatie bieden waarin de bewogenheid en betrokkenheid van de organisatie duidelijk naar voren komt. Deze herkenbaarheid moet vooral als resultaat hebben dat Erdee Media Groep een maximaal bereik realiseert binnen de primaire doelgroep en een optimaal bereik binnen de secundaire doelgroep. Voor de samenleving als geheel zal de boodschap die Erdee Media  Groep uitdraagt opvallend genoeg zijn om aandacht te krijgen.

De strategie waarmee de bedrijfsdoelstellingen bereikt moeten worden is samen te vatten in twee woorden: crossmediaal en doelgroepgericht.

  • Het gebruik van meerdere kanalen zoals papier, internet, mobiel en andere nieuwe kanalen
  • De inhoud van de verschillende kanalen vertoont een duidelijke samenhang en is onderling versterkend
  • Elke doelgroep wordt bediend via eigen kanalen