Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Als nieuws je hart nog raakt

Het Reformatorisch Dagblad verscheen voor het eerst in 1971. De exploitatie van dit dagblad is de belangrijkste activiteit van Erdee Media Groep.

Formule

Het Reformatorisch Dagblad profileert zich als een kwaliteitskrant voor de gereformeerde gezindte. Hoewel de papieren krant nog steeds een prominente plaats inneemt, worden voor het Reformatorisch Dagblad andere kanalen als internet en mobiel ook steeds belangrijker.

De formule van het Reformatorisch Dagblad is dynamisch en wordt voortdurend geanalyseerd tegen de achtergrond van de diverse ontwikkelingen in de maatschappij en de eigen achterban. Indien nodig zal de formule daaraan worden aangepast.

Oplage en bereik

Door de keuze om zich te richten op een duidelijk afgebakende doelgroep heeft het Reformatorisch Dagblad kans gezien om zich een gezaghebbende positie te verwerven binnen de gereformeerde gezindte. De oplage is gestegen van circa 15.000 in 1971, tot het huidige niveau van circa 50.000. Door de manier waarop de krant gelezen wordt in combinatie met de website RD.nl is het bereik vele malen groter en wordt geschat op ongeveer 410.000.

Redactioneel

De identiteit en doelstellingen van Erdee Media Groep hebben duidelijke consequenties voor het redactionele beleid. Dat uit zich bijvoorbeeld in een aantal speerpunten die de redactie hanteert:

  • Aandacht voor de voortgang van Gods koninkrijk; zending, vervolgde christenen, secularisatie, etc.
  • Aandacht voor de vraag hoe christenen staan in de samenleving van vandaag.
  • Overdracht van christelijke waarden en normen.
  • Vroegtijdig inzicht geven in trends en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor christenen.

 

De journalistieke benadering van het Reformatorisch Dagblad kan omschreven worden in vier belangrijke kenmerken:

  1. Gezaghebbend: de informatie is betrouwbaar en gebaseerd op gedegen en integer journalistiek onderzoek.
  2. Duidend: Lezers moeten in staat zijn om op basis van de geboden informatie het nieuws te plaatsen in relatie tot belangrijke ontwikkelingen en te toetsen aan Bijbel en belijdenis. De redactie kan daarbij duidelijke standpunten innemen, mits deze maar duidelijk verankerd zijn in de grondslag en respectvol worden geformuleerd ten opzichte van andersdenkenden.
  3. Bewogen en betrokken: aandacht voor de mensen achter het nieuws.
  4. Samenbindend: binnen de identiteit zal geprobeerd worden om polarisatie binnen de achterban af te remmen en samenbinding te bevorderen.


Advertentioneel

Het Reformatorisch Dagblad onderscheidt zich van veel andere kranten door de duidelijk afgebakende doelgroep met een aantal homogene kenmerken. Voor veel lezers van het Reformatorisch Dagblad is de krant de belangrijkste en vaak zelfs de enige informatiebron. Uit onderzoek blijkt dat advertenties in het Reformatorisch Dagblad worden gewaardeerd door de lezers. Uiteraard zijn de inkomsten uit adverteren voor Erdee Media Groep van groot economisch belang, maar tegelijkertijd zijn de advertenties ook een belangrijke bron van informatie voor veel lezers. Hierdoor is het Reformatorisch Dagblad een bijzonder interessant platform voor adverteerders, niet alleen uit de eigen achterban, maar ook voor grote landelijke adverteerders die op deze manier een grote bevolkingsgroep kunnen bereiken die moeilijk te bereiken is via andere kanalen.

Digitale mogelijkheden

Het gebruik van internet en mobiele telefoon is in de gereformeerde gezindte vrijwel gelijk aan het landelijke gemiddelde, maar er wordt wel op een andere manier mee omgegaan. Gefilterde internet toegang is daarvan een duidelijk voorbeeld, maar ook eigen 'community' websites. In het digitale kanaal heeft het Reformatorisch Dagblad eveneens een belangrijke positie verworven welke nog verder zal worden uitgebreid. Het digitale kanaal zorgt voor een substantiële verhoging van het bereik, ook buiten de eigen achterban. Door de cross-mediale strategie zal het bereik van het Reformatorisch Dagblad dus toenemen, ondanks de dalende trend in de oplagecijfers van papieren kranten, die overigens bij het Reformatorisch Dagblad minimaal is.

Abonneevoordeel

Het Reformatorisch Dagblad biedt abonnees regelmatig voordeelaanbiedingen aan. Zoals korting op toegangskaarten voor diverse musea, concerten, dierentuinen en speeltuinen. Ook worden speciale abonneedagen voor het hele gezin, workshops en korting op hotelovernachtingen en vakanties aangeboden. www.rd.nl/abonneevoordeel