Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed


De Erdee Media Groep (EMG) wil een professioneel en gezaghebbend mediabedrijf zijn dat de Bijbelse, reformatorische beginselen in de samenleving uitdraagt. Onze grondslag is Gods Woord en de daarop gefundeerde gereformeerde belijdenisgeschriften. Het Reformatorisch Dagblad, Terdege, De Banier, Digibron en Kerktijden.nl zijn op dit moment de bekendste labels waaronder het bedrijf producten uitgeeft.


De EMG is actief in een complexe en uitdagende markt die snel verandert en die op het gebied van journalistiek, technologie, bedrijfsvoering en identiteit steeds vraagt om nieuwe afwegingen en beslissingen. Met een energiek en deskundig team worden bestaande concepten en producten geoptimaliseerd en wordt stevig ingezet op innovatie en digitalisering.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de ontwikkeling van de identiteit van de onderneming. De bevoegdheden van de RvC zijn geborgd in de wet en de statuten van de Erdee Holding B.V. en zijn in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code. De huidige RvC bestaat uit vijf leden.

 

In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee leden zoekt de RvC twee nieuwe 

Commissarissen

De beoogde kandidaten

·       zijn het reformatorisch gedachtegoed, waaronder de gereformeerde belijdenisgeschriften, van harte toegedaan en hebben wezenlijke affiniteit met de missie van de EMG;

·       zijn geworteld in de geschiedenis van de reformatorische gezindte, begrijpen de specifieke kenmerken van de achterban van de EMG en zijn sensitief;

·       zijn niet bang voor weerstanden, beschikken over voldoende stevigheid om met tegenstrijdige belangen om te gaan;

·       beschikken over een academisch werk- en denkniveau;

·       zijn sociaal vaardig, hebben gevoel voor organisatie en onderlinge verhoudingen en weten te verbinden;

·       beschikken over goede communicatieve vaardigheden;

·       hebben bestuurlijke en toezichthoudende ervaring.

 

 

Omdat we zoeken naar kandidaten met verschillende profielen volgt hieronder een meer specifieke beschrijving van de kenmerken.

De kandidaat-commissaris met een generalistisch profiel

·       heeft een scherp oog voor relevante maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen;

·       is een generalist;

·       heeft ervaring met het begeleiden en/of sturen van een organisatie door transitieprocessen;

·       beschikt over een relevant netwerk in relevante domeinen (zoals politiek en bedrijfsleven).

De kandidaat-commissaris met een financieel economisch profiel

·       is deskundig op het gebied van accountancy;

·       heeft kennis van strategieontwikkeling in een sterk veranderende omgeving;

·       is innovatief en gericht op nieuwe ontwikkelingen en de daarbij behorende verdienmodellen.

Voor beide profielen geldt dat affiniteit met media en journalistiek een pré is.

De RvC vergadert minimaal zes keer per jaar met het bestuur en de hoofdredactie. Een paar keer per jaar vindt overleg plaats met het bestuur van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP), die meerderheidsaandeelhouder is en onder andere het prioriteitsaandeel beheert. Ook met andere organen binnen de EMG zijn er contacten en tenminste één keer per jaar legt de RvC verantwoording af aan de vergadering van aandeelhouders. De leden van de RvC ontvangen voor hun werkzaamheden een passende bezoldiging.

Informatie en solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de RvC, de heer J. Bakker, telefoon 06-10 09 8647. Stuur uw sollicitatie en cv voor 19 maart 2021 naar abaan@erdee.nl.


De gesprekken zullen plaatsvinden op D.V. woensdag 7 april 2021.