Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Platform voor genormeerd mediagebruik

"MediaWijzer – platform voor genormeerd mediagebruik" is een platform dat ontwikkelingen op het gebied van media en ict tijdig wil signaleren, deze doordenken en op basis daarvan voorlichting wil geven over het verantwoord omgaan met deze media.  Erdee Media Groep participeert in dit platform.

MediaWijzer is opgericht in december 2003. Aanleiding daarvoor is een enquête die het Reformatorisch Dagblad in het voorjaar van 2003 heeft gehouden naar het gebruik van media door jongeren in de gereformeerde gezindte. Uit het onderzoek en de begeleidende artikelen blijkt binnen de gereformeerde gezindte grote verlegenheid over dit onderwerp te bestaan, zowel bij jongeren als bij opvoeders. De snelle ontwikkelingen op het gebied van media en ict hebben veel ouders verrast. Tegelijkertijd is er zorg over het indringende karakter van sommige media. Ook blijkt dat een aanzienlijke groep jongeren in de gereformeerde gezindte daar klakkeloos gebruik van maakt.

MediaWijzer wil jongeren, ouders en andere opvoeders een helpende hand bieden door informatie aan te reiken over moderne media en daarbij te wijzen op gevaren en/of gevolgen daarvan. Door het uitgeven van themabrochures wil het platform een middel bieden dat kan helpen om verantwoord met deze media om te (leren) gaan of redenen aangeven deze te mijden.

www.mediawijzer.nl