Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Solide financiële positie

In onze contacten met relaties staan wij voor betrouwbaarheid. Dat zijn wij ook aan onze christelijke identiteit verplicht. De financiële positie van Erdee Media Groep is solide, zodat we onze zakenpartners  zekerheid  kunnen bieden als het gaat om betalingen. Wij komen onze financiële verplichtingen correct en snel na. Dat is goed zaken doen!

Om een indruk te geven hoe de activiteiten van Erdee Media Groep er in financiële cijfers uit zien, vindt u hieronder een overzicht van kerncijfers uit het financieel jaarverslag van Erdee Media Groep. Dit verslag wordt jaarlijks in juni gepresenteerd.

Resultaatgegevens Erdee Media Groep

 

 

2016

 

2015

Omzet abonnementen   

 

15.914

 

15.928

Omzet advertenties

 

6.990

 

6.657

Omzet overig

 

4.063

 

5.084

Totaal omzet

 

26.967

 

27.669

 

Resultaat na belastingen  

 

      681

  

  1.486


Balansgegevens Erdee Media Groep

 

 

2016

 

2015

Eigen vermogen

 

15.336

 

14.717

Balanstotaal

 

24.062

 

24.077

(Bedragen x € 1.000)

       
 

Ratio's Erdee Media Groep

 

 

2016

 

2015

Solvabiliteit (eigen
vermogen/balanstotaal) 

 

63,74%

 

61,10%

 

Aantal personeelsleden (fte) Erdee Media Groep

   

2016

 

2015

Jaargemiddelde

 

163

 

168