Welkom bij Erdee Media Groep

Dit lijkt uw eerste bezoek aan deze site te zijn. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u eenmalig een keuze te maken.

adverteren bedrijfsbreed

Terdege

Technische specificaties en aanleverspecificaties Terdege

Aanlevertermijn

De aanlevertermijn is uiterlijk drie weken voor verschijningsdatum.


Vellen offset

Resolutie: 300 dpi

Kleurprofiel: ISO coated v2 300% (ECI)
cPDF: MagazineAds_1v4
Afgewerkt formaat: 210 x 270 mm 


Aanleveren
De standaard voor aan te leveren materiaal is cPDF. 


Bladspiegel:
210 x 270 mm

Zetspiegel:
Voor de formaten van het blad en de verschillende advertenties klikt u hier.


Afbeeldingen
Afbeeldingen uitsluitend aanleveren in CMYK. RGB in uw advertentie kan niet gedrukt worden. Dit zal omgezet worden naar CMYK. Het verschil tussen RGB en CMYK zit in het bereik.


Bitmap afbeeldingen dienen een resolutie van minimaal 600 dpi te hebben.

CMYK
Full color bestanden aanleveren in CMYK. Terdege gebruikt uitsluitend CMYK of Greyscale, geen steunkleuren PMS/Pantone, RGB, Lab, etc. Indien deze steunkleuren in uw bestanden worden gebruikt zal dit omgezet worden naar het juiste kleurprofiel voor het gekozen papier, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan.


Snijtekens

Advertenties graag voorzien van snijtekens.


Transparanties en overdruk

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties worden afgevlakt. Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zal zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. 
(Zie voor dit punt de helpfunctie van uw opmaak pakket)


Fonts

Alle bestanden aanleveren met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/contouren.

Corps grootte positief 8 pnt. Diapositief 10 pnt, liefst schreefloos en kleiner altijd schreefloos.


Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op per telefoon 055 - 539 04 99  of per e-mail advertentie@erdee.nl