Adverteren

digitaal

Online mogelijkheden

Nieuwswebsite RD.nl

Algemeen

Kenmerken

Algemeen

De website RD.nl bereikt veel mensen in de gereformeerde gezindte. Vooral mannen in de leeftijd 20-49 jaar bezoeken relatief vaak RD.nl


Kenmerken

Iedere maand wordt RD.nl gemiddeld 294.000 keer bezocht (maandgemiddelde DDMM juli t/m september 2014). Ruim de helft van de bezoekers is man. Personen in de leeftijdsklasse van 35 tot 49 jaar bezoeken vaker dan gemiddeld RD.nl. De opleiding van de bezoekers van RD.nl komt overeen met het Nederlands gemiddelde.


Huishoudgrootte

De huishoudgrootte van de bezoekers is groter dan gemiddeld. Bijna 25 procent van de bezoekers komt uit een huishouden van groter dan 4 personen. In Nederland is 11 procent van de huishoudens groter dan 4 personen.


Mediagebruik

Bezoekers van RD.nl maken minder dan gemiddeld gebruik van andere media. Men kijkt relatief weinig televisie en luistert ook weinig naar de radio. De bezoekers van RD.nl zijn besteden aan media minder tijd dan de gemiddelde Nederlander.


Advies

Onze media-adviseurs zijn graag bereid u een gericht advies te geven, of samen met u een mediaplan opstellen om uw doelstellingen te realiseren. Laat u terug bellen door een van onze media-adviseurs, of neem telefonisch contact op (055 – 53 90 499) met de advertentieafdeling voor het maken van een afspraak.

Bezoek rd.nl

Bezoek de website van het Reformatorisch Dagblad.

Formaten en tarieven online

Op onze online kanalen zijn verschillende mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Download het het complete overzicht.

Aanleverspecificaties online

Bekijk de technische specificaties van online adverteren bij EMG.

Terdege.nl

Algemeen

Kenmerken

Algemeen

Op Terdege.nl deelt de redactie informatie met de lezers en vraagt ze om feedback.


Profielinformatie

Op Terdege.nl wordt door de redactie veel informatie gedeeld met de lezers. Terdege.nl wordt gemiddeld 1000 keer per week bezocht (bron: Google Analytics).

Advies

Onze media-adviseurs zijn graag bereid u een gericht advies te geven, of samen met u een mediaplan opstellen om uw doelstellingen te realiseren. Laat u terug bellen door een van onze media-adviseurs, of neem telefonisch contact (055 – 53 90 499) op met de advertentieafdeling voor het maken van een afspraak.

Bezoek terdege.nl

Bezoek de website van Terdege magazine

Formaten en tarieven online

Op onze online kanalen zijn verschillende mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Download het het complete overzicht.

Aanleverspecificaties online

Bekijk de technische specificaties van online adverteren bij EMG.

Neem contact op

Media-adviseur B2B Annet ten Hove

055 - 53 90 302 | 06 - 41 75 54 79

Adverteren-Annet-ten-Hove

Neem contact op

Media-adviseur B2B Bart van Dam

055 - 53 90 301 | 06 - 14 32 99 26

Adverteren-Bart-van-Dam-1x1

Digibron.nl

Algemeen

Kenmerken

Algemeen

Digibron is het kenniscentrum van de gereformeerde gezindte waarin periodieken van verschillende kerkgenootschappen en kerkelijke instellingen zijn opgenomen; naast alle artikelen van het RD.


Profielinformatie

Wekelijks wordt Digibron.nl ongeveer 24.000 keer bezocht. Digibron bevat meer dan een miljoen artikelen uit honderden jaargangen kerkelijke periodieken, unieke brochures vanaf 1834 en het vrijwel complete archief van het Reformatorisch Dagblad.


Advies

Onze media-adviseurs zijn graag bereid u een gericht advies te geven, of samen met u een mediaplan opstellen om uw doelstellingen te realiseren. Laat u terug bellen door een van onze media-adviseurs, of neem telefonisch contact (055 – 53 90 499) op met de advertentieafdeling voor het maken van een afspraak.

Bezoek digibron.nl

Bezoek de digitale schatkamer van christelijk Nederland.

Formaten en tarieven online

Op onze online kanalen zijn verschillende mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Download het het complete overzicht.

Aanleverspecificaties online

Bekijk de technische specificaties van online adverteren bij EMG.

Kerktijden.nl

Algemeen

Kenmerken

Algemeen

Hier vindt een bezoeker alle actuele informatie over kerkgebouwen, kerkelijke gemeenten, kerkdiensten en predikanten.Kenmerken

Op kerktijden.nl vindt de bezoeker alle actuele informatie over kerkgebouwen, kerkelijke gemeenten, kerkdiensten en predikanten. Kerktijden wordt ruim 50.000 keer per week bezocht (bron: Google Analytics).


Advies

Onze media-adviseurs zijn graag bereid u een gericht advies te geven, of samen met u een mediaplan op te stellen om uw doelstellingen te realiseren. Laat u terugbellen door een van onze media-adviseurs, of neem telefonisch contact (055 - 53 90 499) op met de advertentieafdeling voor het maken van een afspraak.

Bezoek kerktijden.nl

Bezoek de website met alle actuele informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en predikanten.

Formaten en tarieven online

Op onze online kanalen zijn verschillende mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Download het het complete overzicht.

Aanleverspecificaties online

Bekijk de technische specificaties van online adverteren bij EMG.

Puntuit.nl

Algemeen

Kenmerken

Algemeen

Puntuit.nl trekt jongeren tussen de 12 en 18. Het is een community op zich. Sluit u aan en bouw mee. Win het vertrouwen van de jongeren en verkoop.


Kenmerken

Puntuit.nl is de site van Erdee Media Groep voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Interactie is het sleutelwoord. De juiste onderwerpkeuze in een verpakking die bij uitstek jongeren aanspreekt met de mogelijkheid daar direct op te reageren. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor die onderwerpen waar jongeren wat langer bij stil willen staan zoals zingeving, religie, politiek en onderwijs. En dat is op deze site ook begrijpelijk.


Advies

Onze media-adviseurs zijn graag bereid u een gericht advies te geven, of samen met u een mediaplan opstellen om uw doelstellingen te realiseren. Laat u terug bellen door een van onze media-adviseurs, of neem telefonisch contact (055 – 53 90 499) op met de advertentieafdeling voor het maken van een afspraak.

Bezoek puntuit.nl

Bezoek de jongerensite van het Reformatorisch Dagblad.

Formaten en tarieven online

Op onze online kanalen zijn verschillende mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Download het het complete overzicht.

Aanleverspecificaties online

Bekijk de technische specificaties van online adverteren bij EMG.

RDVacature.nl

Algemeen

Algemeen

Plaats uw vacature op RDvacature.nl. Daar zoeken mensen naar een werkgever als u. Mensen die vanuit dezelfde christelijke levensovertuiging als u willen werken en leven.
Bezoek rdvacature.nl

Bezoek de vacaturesite met werkgever en werknemers met dezelfde levensovertuiging als u.

Formaten en tarieven online

Op onze online kanalen zijn verschillende mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Download het het complete overzicht.

Neem contact op

Media-adviseur B2B Annet ten Hove

055 - 53 90 302 | 06 - 41 75 54 79

Adverteren-Annet-ten-Hove

Neem contact op

Media-adviseur B2B Bart van Dam

055 - 53 90 301 | 06 - 14 32 99 26

Adverteren-Bart-van-Dam-1x1